Brännhett om flyktingar

bilal-pa-slavrutten-till-europaNågra brännheta böcker om det som pågår på södra halvklotet IDAG, där människor på alla sätt försöker fly från krig, tortyr, fattigdom och ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna. Att de kan bli dränkta som råttor båtvägen har nått flyktingar som nu tar till flykt landvägen, via Makedonien där de blir behandlade som kriminella och via Marocko på vägen till Spanien råkar ut för marockanska gränsvakter/poliser som misshandlar dem eller behandlar dem illa.
Fabio Gatti, italiensk reporter har åkt samma vägar som flyktingar, han har använt sig av falsk identitet för att kunna skildra det de är med om på vägen. Detta har han skildrat i boken Bilal. På slavrutten till Europa. Vad är det som driver människor att riskera allt för att ge sig ut på en av de största folkvandringar i vår tid?, var frågorna han ställde på sin färd.mellan klan och stat

 

Krig, militärkupper, strider mellan olika grupper, terrordåd, torka och svält har lett till att många somalier har tvingats fly sitt land. Många av dem till Sverige. Möten mellan invandrare från en klankultur och den svenska individualistiska kulturen leder ibland till kulturkrockar. Journalisten Per Brinkemo har skrivit en bok som heter Mellan klan och stat. Somalier i Sverige. Han vill med boken öka vår kunskap om den somaliska kulturen och dess klansamhällen. Enligt Migrationsverket är somalier den näststörsta gruppen asylsökande efter syrianer i Sverige den första halvan av 2015.

Hitta gärna den samlade länklistan om emigration och flyktingfrågor på Mölndals stadsbibliotek.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.