Rysslands invasion av Ukraina 2022

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Konflikten har egentligen pågått sedan 2014 i samband med kriget i Donbass, Krimkonflikten och Euromajdan-protesterna.

1 mars höll statsministern Magdalena Andersson ett tal där hon nämner vikten av att undvika desinformation. Vad innebär detta och hur är man källkritisk?

Desinformation = när man medvetet sprider falsk information

Misinformation = när man omedvetet sprider falsk information

Malinformation = korrekt information men kan vara skadlig när den delas

Exempel på desinformation:

Falsk information sprids på TikTok för att tjäna pengar

TV-spel eller verklighet?

Ukrainas president försöker stoppa desinformationen – med hjälp av TikTok

Källor:

Statsministern Magdalena Anderssons tal – 1 mars 2022

Lilla Aktuellt – Hur påverkas Sverige av konflikten i Ukraina?

Landguiden – Ukrainas utrikespolitik och försvar

Dagens Nyheter – Kriget i Ukraina

Förslag på nyhetsartiklar:

Putin vill göra Ukraina till sin unga slavkvinna, DN, 2022-02-28

Ryska oligarker tvättar pengar i New Yorks och Floridas lyxlägenheter, DN, 2022-02-27

Kremls propagandamaskin har redan förlorat kriget, DN, 2022-02-28

Kriget kan leda till sprickor i den ryska eliten, DN, 2022-02-26

Nyttig information:

Om krisen eller kriget kommer

Hitta närmaste skyddsrum

Hesa Fredrik – Vad betyder de olika signalerna?

Tips från Bris hur man pratar med barn om krig – fungerar även på oroliga vuxna!

Pålitliga officiella källor vid kris:

Krisinformation – Kriget i Ukraina

Regeringskansliet – Rysslands invasion av Ukraina

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Försvarsmakten

MSB – Vad kan jag som privatperson göra?

Så ser flyktingsituationen ut i Ukraina

FN:s Ukraina portal

Boktips:

Att förstå kriget genom ny ukrainsk litteratur

Om Urkund – ne.se – Landguiden – ArtikelSök – Björknäsgymnasiets bibliotekskatalog – skriva uppsats och källförteckning

Var idag in till EK14. Började på lärarens förslag att prata om Urkund, eftersom hon upplever att många elever inte har klart för sig vad ett plagiat är. Urkund är det hjälpmedel läraren använder för att spåra plagiat (taget från Umeå universitets hemsida)) på nätet. Urkunds ”maskiner” går igenom arbetena som eleverna skickar till en analysadress och de vidarebefordras i sin tur till läraren. Antiplagieringssystemet är naturligtvis inte allomfattande, men ändå ett rättvist system eftersom alla elever skall skicka sina arbeten dit.

Framöver  skall eleverna göra arbeten om Israel-Palestinakonflikten. Då är det så bra att det finns många bra källor att ösa material från. Jag får tillfälle att berätta för våra relativt nya elever om vår hemsida och de databaser vi har tillgång till.

För att bilda sig en uppfattning om ämnet och få fakta om konflikten så är ne.se utmärkt att starta med. Alla får rådet att skapa ett eget konto så att de kan använda ne.se  även hemma. Här finns förutom själva encyklopedin också ordböcker i skolspråken men även i många invandrarspråk. Allt material från ur.se finns också att nå härifrån.

När de sedan skall fördjupa sig i ämnet finns Landguiden som Utrikespolitiska institutet står bakom. Förutom länderinformation och statistik finns även en sida som tar upp alla större konflikter som pågår i världen. För att få full tillgång till informationen på sidan behöver man logga in. Lösenord och användarnamn finns under uppräkningen av databaser på hemsidan.

Behöver de ytterligare material, framförallt aktuell sådan är ArtikelSök lätt att söka i. Även här behöver du användarnam och lösenord som finns på sidan med databaser. Numera kan man skriva ut  de flesta tidningsartiklar man hittar direkt. Artiklar ur tidskrifter måste ofta hämtas från biblioteket.

Detsamma om man vill hitta de böcker som finns på skolan om konflikten, då behöver man använda Björknäsgymnasiets bibliotekskatalog.

Så Google och Wikipedia i all ära, men till de databaser jag räknat upp kommer ingen in i utan att känna till att de finns och har lösenord till.  I den informationsdjungel som vi lever i idag och som internet och Google är en del av så är de databaser jag räknat upp till stor hjälp för att inte förvirras och förirras i sökandet efter bra källmaterial!

När du som elev sedan skall skriva ett längre arbete så titta gärna på Celsiusskolans Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats, samt Att skriva källförteckning. De är utarbetade av Celsiusskolans biblioteksgrupp.

Som elev har du stor hjälp av att läsa ur Urkunds Plagiathandboken