Om Urkund – ne.se – Landguiden – ArtikelSök – Björknäsgymnasiets bibliotekskatalog – skriva uppsats och källförteckning

Var idag in till EK14. Började på lärarens förslag att prata om Urkund, eftersom hon upplever att många elever inte har klart för sig vad ett plagiat är. Urkund är det hjälpmedel läraren använder för att spåra plagiat (taget från Umeå universitets hemsida)) på nätet. Urkunds ”maskiner” går igenom arbetena som eleverna skickar till en analysadress och de vidarebefordras i sin tur till läraren. Antiplagieringssystemet är naturligtvis inte allomfattande, men ändå ett rättvist system eftersom alla elever skall skicka sina arbeten dit.

Framöver  skall eleverna göra arbeten om Israel-Palestinakonflikten. Då är det så bra att det finns många bra källor att ösa material från. Jag får tillfälle att berätta för våra relativt nya elever om vår hemsida och de databaser vi har tillgång till.

För att bilda sig en uppfattning om ämnet och få fakta om konflikten så är ne.se utmärkt att starta med. Alla får rådet att skapa ett eget konto så att de kan använda ne.se  även hemma. Här finns förutom själva encyklopedin också ordböcker i skolspråken men även i många invandrarspråk. Allt material från ur.se finns också att nå härifrån.

När de sedan skall fördjupa sig i ämnet finns Landguiden som Utrikespolitiska institutet står bakom. Förutom länderinformation och statistik finns även en sida som tar upp alla större konflikter som pågår i världen. För att få full tillgång till informationen på sidan behöver man logga in. Lösenord och användarnamn finns under uppräkningen av databaser på hemsidan.

Behöver de ytterligare material, framförallt aktuell sådan är ArtikelSök lätt att söka i. Även här behöver du användarnam och lösenord som finns på sidan med databaser. Numera kan man skriva ut  de flesta tidningsartiklar man hittar direkt. Artiklar ur tidskrifter måste ofta hämtas från biblioteket.

Detsamma om man vill hitta de böcker som finns på skolan om konflikten, då behöver man använda Björknäsgymnasiets bibliotekskatalog.

Så Google och Wikipedia i all ära, men till de databaser jag räknat upp kommer ingen in i utan att känna till att de finns och har lösenord till.  I den informationsdjungel som vi lever i idag och som internet och Google är en del av så är de databaser jag räknat upp till stor hjälp för att inte förvirras och förirras i sökandet efter bra källmaterial!

När du som elev sedan skall skriva ett längre arbete så titta gärna på Celsiusskolans Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats, samt Att skriva källförteckning. De är utarbetade av Celsiusskolans biblioteksgrupp.

Som elev har du stor hjälp av att läsa ur Urkunds Plagiathandboken

 

 

Somalia

Efter måndagens föreläsning av Harbi Amir om Somalia blir man intresserad att läsa mer om detta fascinerande land.  Förutom att googla, söka i wikipedia eller ne.se finns allt du kan tänkas vilja veta i en länklista utarbetad av Mölndals stadsbibliotek i Mölndals länkkatalog.

Fördjupning om landet kan man även hitta i Landguiden. Där finns även ett kalendarium som är uppdaterad så sent som idag.

kräv-er-rättsmartans-barnmoderna pirater

 

 

 
Böcker om Somalia på skolbiblioteket. Microsoft Word – Somalia.doc.011

Indien

Flera nya böcker om Indien har köpts in till biblioteket senaste året.
Här är några av dem:

Faktalitteratur

Bakom det evigt vackraösterns-religionerindiens historiamoguler-maharajor-och-feringis-bilder-och-berattelser-ur-indiens-senare-historia

 

 
Boo, Katherine: Bakom det evigt vackra : en sann berättelse : om livet döden och den ljusa framtiden i Mumbais slum. 2012
Wibeck, Sören: Indiens historia. 2012
Hedin, Christer: Österns religioner : filosofi och livsvisdom i Indien och Östasien. 2013
Strandberg, Samuel: Moguler, maharajor och feringis : bilder och berättelser ur Indiens senare historia. 2011.

Vill du lära dig mer om Indien, sök i Landguiden, en av skolbibliotekets databaser. För att kunna använda landguiden fullt ut, läs här

Skönlitteratur

den vita tigernbittert arvshantaram
Adiga, Aravind: Den vita tigern.
Desai, Kiran: Bittert arv
Roberts, Gregory David: Shantaram

Vill du läsa mer om författarna sök i databasen Alex författarlexikon